Rijerstraat 33, 9690 Kluisbergen (Ruien) +32(0)494729330

Paardenosteopathiewanneer?

Wanneer kan een paardenosteopathie een gunstig effect hebben op het gedrag en de prestaties van uw viervoeter? Er worden hieronder enkele signalen opgesomd die u bij uw paard kunt opmerken waardoor een osteopathische behandeling aangewezen is. Deze lijst is uiteraard niet volledig, er kunnen zich nog andere indicaties voordoen.

Gedragsproblemen: singelnijd, slaan naar eigenaar of andere paarden, bokken, kopschuwheid, pismerries, … Een paard heeft over het algemeen geen slecht karakter. Door langdurige pijn kan het paard wel gedragsproblemen gaan vertonen.

Problemen bij het rijden: het paard slaat naar de benen, gaat moeilijker in stelling op één zijde, is niet meer nageeflijk (moeilijk onderbrengen van de achterhand), springt vlak of weigert voor de hindernis, gaat lopen na de sprong, wil niet wijken voor het been aan één zijde, moeilijk aanspringen in galop, struikelt vaak, scheef dragen van de staart, …

Viscerale problemen: moeilijke spijsvertering, recidiverende kolieken, verminderde opname van voedingsstoffen, verminderd afweermechanisme, slechte huid, diarree, vruchtbaarheidsproblemen (door een verstoring van de hormoonwerking), …

Preventie

Belangrijk in de osteopathie is ook preventie! Het ideaalbeeld is dat we paarden kunnen behandelen alvorens er grote problemen opduiken. Dat heeft zowel voor de eigenaar als voor het paard veel voordelen. Het paard moet niet zo’n lange rustperiode inbouwen na de behandeling, zodat het trainingsschema niet al te veel wordt onderbroken en de trainingen sneller kunnen worden hervat. Daarbij krijgen de problemen niet de kans om de kop op te steken omdat het paard op regelmatige basis volledig onder handen genomen wordt.

Opgelet !
Het is niet aangewezen om een osteopaat te contacteren bij acute problemen. Bel in deze gevallen beter een dierenarts op. Daarnaast worden drachtige merries ook meestal niet behandeld, daar een osteopathische behandeling invloed heeft op het hormonaal stelsel.